پنجه های سیکی عکسهای حشری کننده

Views: 70
سه تا از منحصر به فرد ترین گره های اروپا در حاشیه کوه در ویلچر نادر خود بریده می شوند. آریل آتشین ، لبخندهای لورنا و سوار درخشان ایندیانا در یک اتومبیل کوچک ، دوران نوجوانی را در دیوانگی شاد می سوزاند. سه نفر از آزادی ها دوست دارند در مقابل پس زمینه اولین ماشین قرار بگیرند و انجام کارهای بی شرمانه و جسورانه بسیار شهوانی است ، تمایلی به خم شدن سرطان و نگه داشتن دستان خود بر روی هود ندارید. خلاقیت و بداهه نوازی ، هر عکس از بهترین بچه عکسهای حشری کننده ها را به یک عملکرد انفجاری تبدیل می کند که هرگز در بزاق آن نخواهید دید.