شجاع عکسهای حشری کننده Spire با استعداد سبزه Amanda

Views: 478
به معنای همه استعداد ، سبزه آماندا در خیابان هیجان زده است ، که توسط جمعیتی از مردان ناآشنا احاطه شده است ، و پیشنهاد می کند که از او به عنوان یک چیز معمولی استفاده کنید. جوجه از جاه طلبی هایش عکسهای حشری کننده دیوانه است - او می تواند الاغ خود را در بیدمشک مترو یا پله برقی نشان دهد ، بنابراین امتیاز بیرون آمدن از دهانش مثل یک عبارت ساده به نظر می رسد ، چیزی که هر روز می شنوید. جوجه هوشمند آماده است تا یک مرد شجاع را مقابل دوربین پاره کند ، نه اینکه از عشق دهان خجالت بکشد ، بیان عواطف و تمام شدن های ضربه ای است که مردان بی رحمانه دوست دارند بین خود پنهان شوند.