پاداش همکاری عکس سکسی حشر

Views: 95
در فصل باران ، مدل مشتاق بریتانی هارپر به یک آژانس می آید تا همکاری مثمر ثمر در تجارت پورنو آغاز کند. دختر كوچك بسیار جوان است و طبق اسناد و مدارك ، چند هفته پیش تنها بیست عکس سکسی حشر سال داشت. این مرد در اتاق خواب یک عوضی با موهای تیره دارد ، جایی که می خواهد در موقعیتی بسیار صمیمی عکس های صادقانه ای از نمونه کارها بگیرد. اگر اتفاق بعدی بیفتد ، توسط یک دوربین فیلمبرداری از بین می رود ، در صورتی که فرد کوچک بخواهد ظاهر خود را ببیند و جلوی دوربین را از بیرون کار کند!