بچه های بازیگوش اسکارلت بلوم و دیزی استون سه عکسهای حشری کننده بعد از یک بازی هستند

Views: 81
یک مرد شاخی طی یک آخر هفته ، دو دانشجوی جوان را صدا زد. او به فکر سرگرمی با كوچك ها ، بازی نوار بازی و گرفتن سه نفری بود. جوجه ها مرد را ناامید نکردند عکسهای حشری کننده ، آنها تنها نماندند ، خودشان شاهزاده خانم ها را ساختند ، اما بلافاصله به کار خود رفتند. کودکان آلت تناسلی مرد را مکیدند و از خوشحالی او شروع به گرفتن مکنده بر روی دوربین کرد و سپس وضعیت جسمی وی به اندازه کافی برای دو شام خرد شده کافی بود تا به استادان جوان خود نشان دهد که مردان "باستان" او چیست. اما این پس از آن است ، و اکنون او هنوز هم باید شام های خردکننده را نشان دهد که آه ، اسلحه پودری چشمک می زند و بمب های کوچک آنها را می شکند :)