سبزه ترجیح می دهد جایگزین عکس های سکسی و حشری فروشنده احمق بزرگ Dildo شود

Views: 112
یک سبزه جذاب و کنجکاو یک دیلدوی عظیم را خراب کرد تا کونش را بشکند و اشتهای جنسی او را برآورده کند. این بار دستفروش به طرف او آمد و دید که در حال عبور از پنجره خود است و سعی دارد این دیلدو غلیظ را درون کونش وارد کند. البته عکس های سکسی و حشری او هیجان زده بود و شروع به صدا زدن از درب او کرد. بچ گفت وقتی که قد او را قطع می کردند ، او درب را با یک کیرمصنوعی در دست باز کرد. نگاهی به آن مرد کرد ، در دیلدو ، و او را به داخل خانه کشاند و خروس سخت خود را از شلوار خود بیرون کشید. عوضی تقریباً به مرد برخورد کرد ، سپس سوراخ های خود را زیر دهان و خروس خود قرار داد.