رئیس شهوت آور کاغذها را از بین عکسهای سکسی حشری برد و دبیر بیدمشک را گرفت

Views: 54
وقتی وزیر امور خارجه وارد دفتر رئیس شد ، او او را نشناخت. او مانند اسناد دیوانه و ویران شده در اطراف اداره فرار کرد. او فوراً به رفع استرس نیاز داشت ، و بلوند فكر كرد و رئیس را برای مکیدن خروس بزرگش فراخواند. اما عکسهای سکسی حشری رئیس ابتدا به سینه های بزرگ او برخورد کرد ، آنها را فشرد ، سینه هایش را مکید و سپس شروع به مکیدن بلوند در دهانش به صورت های مختلف کرد. عوضی فهمید که رئیس در حال آرام شدن است و دیگر دیوانه نیست. او شروع به تاسف خورد و لرزیدن خروس چاق خود را در بیدمشک داغش کرد و وقتی تمام شد سرانجام به یاد آورد :)