الاغ نویسنده جوراب عکس سکسی حشر شلواری را در بلوند پاره و در مقعد تنگ لعنتی

Views: 81
تماس با یک روسپی بلوند زن سکسی که برایش مستهجن نوشت. فقط اکنون پسر انتظار این زیبایی را ندارد و حتی نمی داند چگونه نسبت به آن واکنش نشان دهد. یک مرد معمولی فوراً عوضی چاپ می کرد ، اما این نویسنده نمی توانست خودش را از روی صفحه نمایش پاره کند و یک توطئه جدید عکس سکسی حشر در ذهن او بالغ می شود و او بلافاصله شروع به نوشتن داستان کرد. اما فاحشه کار او را می دانست ، و او شروع به لباس کردن در مقابل پسری کرد. سپس او شکسته شد ، جوراب شلواری را از الاغ خود پاره کرد و بلافاصله عضوی را به مقعد کوچک تنگ او لیسید. بنابراین یک داستان جدید رسیده ، تقریباً پرفروش است :)