رئیس منشی و کارمندان خود را گرفت و این سه نفر را عكس هاي حشري گیج کرد

Views: 111
یک وزیر جوان تصمیم گرفت تا ببیند که چگونه یک کارمند جدید در حال انجام است و کمی با او معاشقه می کند. در این مدت ، رئیس بالغ و سکسی او شروع به استمناء بیدمشک خود در مطب کرد. عوضی حتی دهانش را بست تا گریه عكس هاي حشري نکند ، اما او صدای جرقه زدن کاملاً متفاوت از دیوار را می شنود ، درست مثل اینکه می خواست خلق کند :) او یک بار ، دو بار به دفتر نگاه کرد و دید منشی او را در حال مکیدن یک خروس چربی است. سپس دهانش پر از بزاق شد ، بیدمشک او جاری بود و لبهای گرسنه خود را به سمت منبع فشار می داد. اجازه ندادن یک منشی به او از blowjob ، چگونه او آن را جذب کرد ، اما پس از آن او یک عضو را به اشتراک گذاشت و این سه را اشتباه گرفت.