نگرانی بلوندی پیرمرد را به سكته قلبی رساند و یك دكتر عكس سكس حشري را به چاقو زد

Views: 1220
وقتی پزشک به اتاق انتظار رفت ، او نمی دانست چه کسی را نجات دهد ، پدر بزرگ ، که دچار حمله قلبی بلوند یا حمله "بلوز با" بثورات رحم ":)؟ پزشک به منشی گفت که از پدربزرگش که خودش را جلوی بلوند دیک انداخت ، مراقبت کند. عوضی بلافاصله شروع به مکیدن روی دهانش کرد و عكس سكس حشري روی او مکیدن کرد. سپس پزشک بلوند را به مطب آورد و شروع به مکیدن بیدمشک کرد. اما این برای فرونشاندن عصبانیت او کافی نبود ، بنابراین وی یکی از اعضای او را در سوراخ مقعد محکم خود کاشت.