رئیس برهنه یک مرد بالغ را به دلیل خروس عکس سکسی فوق حشری چاق خود به کار گرفت

Views: 533
رئیس شهوت انگیز با تراشه جدیدی روبرو عکس سکسی فوق حشری شد و برهنه در اطراف دفتر می چرخید. وقتی مرد به دفتر خود آمد ، ده عرق او را ترک کرد :) وی درخواست خود را ارائه داد ، هنوز هم قادر به تمرکز نیست ، او این شکاف سکسی را دید ، خروس او از شلوار خود ترکید. سبزه پس از آن تصمیم گرفت که برای او غصه بخورد و عضو را ببیند و سپس تصمیم بگیرد که قبول کند یا نه. خروس این مرد رئیس را کاملاً راضی کرد و او می خواست که او طولانی و لاغر باشد. مردی از کجا فکر کرد که رفت؟ اما او آنقدر دوست داشت که اگر فقط می خواست کار کند ، با همه چیز موافق بود :)