تقلب عکسهای حشری کننده قربانی

Views: 84
عجله صبحگاهی برای کار باعث ایجاد مشکلات جدی برای دومینیک زیبا ، که دارای سر چرمی بود - زن جوانی ناگسستنی با سرعت کامل به داخل ماشینش پرواز کرد. این پسر با یک تایر روی گردن از روی تخت بیمارستان بلند شد ، سر خود را بست و تهدید کرد که از عوضی شکایت می کند که با روحیه بد ، در حال شخم زدن قسمت پشت صندلی خود بود. بی خبر از راشل روکس عکسهای حشری کننده ، مقصر این تصادف ، وی در هنگام رانندگی با بی احتیاطی جدی روبرو بود و در صورت تشکیل پرونده ، زن مو قهوه ای نه تنها وضعیت خود را از دست می دهد بلکه از خانه وام مسکن خود نیز فرار می کند. دختر فانتزی فهمید که باید سریع و قاطعانه عمل کند. وی کارت بیمار را در دست گرفت ، علل بیماری را به طور گسترده مورد مطالعه قرار داد ، وارد مطب شد و شروع به فریب شکایات دومینیک پنتوروس کرد. مرد شجاع در چشمان پوره این چهره شروع به انكار كرد كه او به هر چیزی صدمه دیده است ، و از ماشین پشیمان شد ، اما هنگامی كه پزشك او را به عنوان مقصر شناخته كرد ، نوع منافق احساسات او را زرق و برق كرد. آنامزیس چنان ناراحت شد که یک پرونده جنایی توانست گلوله ای را در زندگی راشل روکس قرار دهد ، بنابراین عزیز قدم بی سابقه ای برداشت - تلاش کرد وجدان خود را بیدار کند و ارتباط عاطفی با قربانی را بازگرداند!