جذابیت گسترده عکسهای متحرک حشری

Views: 1233
رئیس زیبا در حال بازگشت از تعطیلات است ، جایی که او افکار خود را به ترتیب نگه می دارد و بدن لحن گمشده خود را بازیابی می کند. این دختر برای مطابقت با چمدان صورتی یک لباس زیبا و صورتی به تن دارد و هیچ یک از زیردستان زحمت کشیدن آن را به حساب شخصی خود ندارند. تعطیل کننده ورزش ها بار سنگین خود را به داخل دفتر کشید و به فضای خالی کار نگاه کرد و متوجه عدم حضور یک پسر منشی وفادار ، که همیشه مانند یک سگ وفادار می دوید ، اما اکنون به نوعی ناپدید شده است. پاهای خود را روی میز می گذارد و یادآوری می کند که مطیع بودن ارزش زیبایی شیک را دارد ، او با یک تکه کاغذ از در بیرون می رود و با احتیاط در روزهایی که رئیس نیست از خواب بیدار می شود. برنامه وی کاملاً خالی بود و این به معنای سخت کوشی یک سخت کوش و حتی گرد و غبار روی سطح میز نبود - نشانه ای مطمئن که او منتظر او بود و نمی توان برآورده شد زیرا او در زمان اشتباه ترک کرد. دخترک ، در کفش های فانتزی ترسناک ، به مرد گفت که صندل ها عکسهای متحرک حشری را بریزد ، تا زمانی که مچ پا بی حسی او را باز کند ، و او از گوشه چشمش به او نگاه کرد ، که کفش هایش چطور است. زمانی خشن و استبدادی ، بدون هیچ دلیل مجازات شد ، اما اکنون او شروع به دوست داشتن فیفا نکرد ، اما در عوض ، به او گفته شد که پاهای خود را ماساژ داده و به چیز دیگری اجازه دهد ، احساس راحتی جنسی آزاد با یک مرد زیبا را با یک کت و شلوار سختگیرانه تجربه کند.