روانشناس و بالغ دایانا عکس حشری متحرک

Views: 586
در دیدار با یک روانشناس ، چری دایانا لورن بالغ ، سعی می کند بدخلقی کامل در مورد الکلیسم فیزیولوژیکی ، که باعث ایجاد رقابت با خلط جوان شده است ، در گوش های خود بریزید. در نتیجه ، یک عکس حشری متحرک معلم دبیرستان دانش آموزی را که سرش را از دست داده بود ، گرفت و او به همان رقیب مانند گذشته شهادت داد. شنونده سیاه به دلیل برخورد جدی با مشکل برخورد نشده است زیرا می گوید تنها استثناء بهانه ای بود و شهوت متعالی وجود داشت. حرکات بدن مشتری ، دستانش در حین مکالمه فراغت ، تکان خوردن ، ضعف در باسن او در لحظه لمس کلیتوریس هیجان زده در نوک انگشتان. زن محبت آمیز از تشخیص پرید و به رختخواب پرید ، خودبینی روانشناختی خود را از بین برد و سر و صدایی ناخوشایند از معصومیت و عدم پذیرش باعث شد که زن تنش از طریق ارگان تولید مثل یک متخصص صالح را بدست آورد. اخلاق اجازه نمی داد که یک نیگا از ضعف موقتی مشتری بهره ببرد ، اما شرور سیاه پوست نتوانست در برابر این زن بی دقتی ، کشف نشده و ناشنوا مقاومت کند.