شب قربانی عکس های سکسی و حشری فاک

Views: 286
ورونیکا یک کارآگاه خصوصی است که اگرچه از زیباترین فاحشه ها به نظر می رسد اما با لباس های گران قیمت و اطمینان بیشتر نسبت به موارد تماشای مالش ، آرامش عکس های سکسی و حشری بیشتری نشان می دهد. جانی روی میز می نشیند و دختران کوچک را از کاباره نگاه می کند و قربانی را برای فریب عصرانه انتخاب می کند ، وقتی سگ نظارتی که توسط همسرش استخدام شده است ، می رسد. این همسر به مردی در پشت صحنه پشت پرده خود مشکوک است و می خواهد مطمئن شود که او از سمت چپ مانده است ، و ورونیکا مجبور است شواهد غیرقابل انکار را علیه افشاگران بدست آورد.