مهاجر با یک عکس سکسی و حشری کننده بیگانه

Views: 75
داموند صلیب مهاجر روسی در گوشه ای از دور دنیا واقع شده است ، جایی که خط لوله پرنده صبحگاهی ، زنگ زدگی برگ درختان همیشه سبز در کنار کوه و آفتاب در تمام طول سال گرم می شود. یک زن خاکستری محترم با دوست پسرش ، یک بیگانه ، که اغلب عاشق را تنها می گذارد ، در خانه ای زندگی می کند ، که روح روسی تحمل آن را ندارد. عیار پر زرق و برق با ظاهری غیرقابل مقایسه ، به طبقه بالا می رود ، شروع می کند به تماس با معشوق ، با یک نگاه زیبایی ، و او را با صدای خسته ای التماس می کند تا ساعتی دیگر با او بماند. شخص به سرعت به احساسات برمی گردد ، احساس عشق و علاقه بر او جوش می خورد و پوست بین عکس سکسی و حشری کننده پاها از کشمش توسط یک منحنی خم می شود!